Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Contributie en tarieven

Algemeen

Bij FC Zoetermeer wordt de contributie* geïncasseerd via het Club Collect systeem dat FC Zoetermeer in seizoen 2017/2018 heeft ingevoerd.

Het bedrag kan in één termijn voldaan worden via IDEAL of in 4 termijnen worden geïncasseerd. De incasso vindt plaats in oktober, november, december en januari. Indien je vragen hebt over de incassotermijnen kan je je richten tot de penningmeester (penningmeerster@fczoetermeer.nl).

Jaarlijks wordt de contributie op 1 juli verhoogd met het gemiddelde consumentenprijsindexcijfer (CPI) voor sportverenigingen van het kalenderjaar daarvoor.

Naast contributie betaal je een verplichte vrijwilligersbijdrage van € 40 per jaar (maximaal € 60 per huishouden).

 

Hoe werkt ClubCollect?

Alle leden van FC Zoetermeer staan geregistreerd in het ClubCollect Administratie systeem. Ieder lid krijgt in augustus via SMS of mail een bericht om in te loggen op het ClubCollect account. Wanneer je bent ingelogd zie je het verschuldigde contributiebedrag.

Je kan op twee manieren de contributie voldoen:

 1. Via IDEAL: betaling van het volledige contributiebedrag inclusief vrijwilligersbijdrage in één keer.
 2. Betaling in vier termijnen via automatische incasso: de inning van het contributiebedrag inclusief vrijwilligersbijdrage vindt plaats in oktober, november, december en januari.

Let op: per termijn word € 1,- administratiekosten in rekening gebracht en bij storneren van de automatische incasso wordt € 3,50 boete/administratiekosten in rekening gebracht.

Ontstaat er een situatie waarbij je voorziet dat het bedrag niet geïncasseerd kan worden, neem dan vóór de incassodatum contact op met de contributiebeheerder. Mogelijk kan de incassotermijn worden aangepast. Is de incassotermijn reeds verstreken en wordt het bedrag gestorneerd dan wordt altijd € 3,50 boete/administratiekosten in rekening gebracht.

 

Hoe neem je contact op met de contritbutiebeheerder?

Dat kan op twee manieren:

 1. Via ClubCollect account: je kan na inloggen in je account direct een bericht versturen naar de contributiebeheerder. Dit werkt gemakkelijk en snel en de contributiebeheerder heeft direct beschikking over de juiste gegevens.
 2. Via een mail: je kan een mail sturen naar contributie@fczoetermeer.nl Vermeld hierin duidelijk de naam waarmee je (of je kind) bij FC Zoetermeer geregistreerd staat.

 

Zoetermeerpas

De contributie kan ook met de ZoetermeerPas worden voldaan. Meer informatie over betalen met de ZoetermeerPas vind je hier http://fczoetermeer.nl/zoetermeerpas

Indien je financiële ondersteuning nodig hebt kan je je wenden tot een aantal Zoetermeerse Stichtingen die helpen bij het betalen en afhandelen van de contributie. Zij volgen normaliter bovenstaande betaalprocedures. Mocht hiervan afgeweken worden dan kan contact opgenomen worden via contributie@fczoetermeer.nl om nadere afspraken omtrent de betalingswijze te maken.

Wanneer kan je aanvraag bij Stichting Leergeld Zoetermeer e.o. doen?

 • Je bent woonachting in de gemeente Zoetermeer of de gemeente Lansingerland;
 • Je bent ouder, wettelijke voogd of verzorger van één of meer schoolgaande kinderen;
 • Je hebt een laag inkomen op of rond bijstandsniveau. Voor de gemeente Lansingerland is de norm tot 110% van de bijstand en voor de gemeente Zoetermeer tot 120% van de bijstand;
 • Je hebt een inkomen boven de bijstandsnorm, maar (aantoonbaar) veel schulden (je zit bijvoorbeeld in de Schuldhulpverlening of de WSNP);
 • Je hebt schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar;
 • Je beschikt over de Zoetermeerpas (geldt alleen voor de gemeente Zoetermeer);
 • Je hebt geen financiële middelen om het gevraagde zelf te bekostigen.

Klik hieronder voor meer informatie.
https://www.elkkinddoetmee.nl/zoetermeer-3/   en    https://stichtingpiezo.nl/

Contributietarieven

Groep Contributie Vrijwilligersbijdrage Totaal per jaar Totaal per termijn
Senioren - O23 € 278 € 40 € 318 € 79,50
O19 - O18 € 236 € 40 € 276 € 69,00
O17 - O16 - O15 - O14 € 222 € 40 € 262 € 65,50
O13 - O12 - O11 - O10 € 222 € 40 € 262 € 65,50
O9 - O8 - O7  € 194 € 40 € 234 € 58,50
Kabouters - O6 € 70 € 40 € 110 € 27,50
35+ / 45+ € 60 - € 60 € 15,00
Veteranen Blauw/Geel € 71 - € 71 € 17,75
Verenigingslid € 49 - € 49 € 12,25


n.b. Als er nog geen plaats is in een team en er alleen getraind wordt, wordt slechts trainingscontributie in rekening gebracht, t.w. de helft van de seizoenscontributie.
LET OP: Wanneer er alleen trainingscontributie wordt voldaan mag er niet worden deelgenomen aan competitiewedstrijden, oefenwedstrijden of toernooien. Neemt een speler toch deel aan één van deze activiteiten dan wordt met onmiddelijke ingang de volledige seizoenscontributie met terugwerkende kracht in rekening gebracht. (oefenwedstrijden tegen eigen vereniging zijn wel toegestaan)

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!